Co nabízíme

Co nabízíme

Školní rok 2019/2020

V tomto školním roce fungujeme jako skupina pravidelně se scházejících dětí a dospělých v prostorách domku ve Vohančicích, jako tzv. sdružená škola.

Stále přijímáme děti a to od 5 let !

Děti musí být zapsané v režimu individuálního vzdělávání na kmenové základní škole. Nabízíme pomoc s vyřízením vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a s výběrem kmenové školy.

Aktuálně se setkáváme jeden den v týdnu:

v úterý od 8:30 do 14:30

Dle zájmu a potřeb je možné provoz prodloužit na více dní.

Ceník

4 – 5 dní v týdnu: 3 500,-/měsíc (dle zájmu plánujeme rozšíření nabízených služeb)

3 dny v týdnu:  3 000,-/měsíc (měsíční paušální platba)

2 dny v týdnu: 2 400,-/měsíc ((měsíční paušální platba)

1 den v týdnu: 1 600,-/měsíc (měsíční paušální platba)

1 den v týdnu: 450,-/den (hotovostní platba za využitý školní den)

Školní rok 2020/2021

Setkávat se budeme v zázemí Lesního klubu Modřínek.

Z toho důvodu budou děti nadále zapsané v režimu individuálního vzdělávání a to buď v naší škole anebo ve spřízněné škole.

Veškerou administrací potřebnou k vyřízení individuálního vzdělávání vás provedeme. Spolupracujeme se spřízněnou PPP.

Jsme otevření předškolním dětem od 5 let zapsaných v režimu individuálního vzdělávání.

Nabízíme vyzvednutí dětí na konečné autobusu ve Vranově a společnou cestu do školy. Stejně tak odpoledne společnou cestu zpět na konečnou.

Tří, čtyř až pětidenní docházka. Konkrétní dny a časy nastavíme podle potřeb skupiny.

Školné:

4 – 5 dnů v týdnu: 4 000,-/měsíc

3 dny v týdnu: 3 600,-/měsíc